Wirtualne Biuro w Białymstokuadres siedziby

Usługa wynajęcia adresu na siedzibę firmy lub adresu do korespondencji.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok

Nasz adres możecie Państwo:
 • umieścić we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • użyć w ZUS i US,
 • może się on pojawić na Państwa pieczątkach, wizytówkach, materiałach promocyjnych i korespondencji.

obsługa korespondencji

Usługa polega na odbieraniu i wysyłaniu wszelkiego rodzaju przesyłek w imieniu Klienta.
Ponadto:
 • prowadzeniu dziennika korespondencji oraz pocztowej książki nadawczej,
 • na życzenie Klienta skanowanie, faksowanie lub przesyłanie otrzymanej lub wysyłanej korespondencji,
 • redagowanie, drukowanie, przesyłanie listów zgodnie ze wskazaniem Klienta łącznie z wypełnianiem wszelkiego rodzaju druków i formularzy wymaganych przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie,

asystent

Usługa polega na podejmowaniu czynności organizacyjnych, informacyjnych bądź handlowych zleconych przez klienta.
W ramach usługi proponujemy:
 • załatwianie różnego rodzaju spraw w urzędach,
 • organizacja spotkań biznesowych,
 • rezerwacja restauracji,
 • rezerwacja biletów i przygotowanie planów podróży,
 • organizacja szkoleń,
 • pomoc w organizacji dokształceń pracowników,
 • organizacja indywidualnych lekcji języka angielskiego,
 • organizacja rozmów biznesowych z tłumaczem,
 • organizacja badań lekarskich,
 • pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych,
 • realizacja innych zleceń wynikających z realizacji zadań firmy,
 • zbieraniu informacji na zadany temat

Współpracujemy także z firmami wyspecjalizowanymi w zakresie księgowości i finansów (środki unijne), usług prawnych (radcy prawni i adwokaci), informatyki, reklamy, handlu nieruchomościami.

usługi dodatkowe

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • Założenie rachunku bankowego
 • Przechowywanie dokumentów
 • Skrytka pocztowa

usługi informatyczne

Oferujemy szeroki wachlarz usług informatycznych ze szczególnym wskazaniem na mikro i małe przedsiębiorstwa.
Konsultacje i wdrożenia w zakresie:
 • zakupu oprogramowania i sprzętu informatycznego
 • stron internetowych
 • aplikacji internetowych i intranetowych
 • wirtualizacji zasobów (na bazie platform firm VMWare i Microsoft)
 • projektu sieci komputerowej
 • projektu domeny Windows Active Directory