Wirtualne Biuro w BiałymstokuPierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

ul. Świętojańska 13 , 15-219 Białystok
tel. 85 878 41 00
fax 85 878 41 01
RACHUNKI BANKOWE
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych 92101010490071392223000000
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier 45101010490071392222000000
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych 95101010490071392221000000


Podlaski Urząd Skarbowy (dla podmiotów z kapitałem zagranicznym)

ul. Młynowa 21 A, 15-404 Białystok
tel. 85 878 87 03
fax 85 878 87 02


ZUS Oddział w Białymstoku

ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok
tel. 85 748 69 00
fax 85 748 64 66


Urząd Statystyczny w Białymstoku

ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel. 85 74 97 700


Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Mickiewicza 103 pok. C 114, piętro I , 15-950 Białystok
tel. w sprawie KRS 85 66 56 510
fax (85) 66 56 312
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
czynne: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30