adres siedziby

Usługa wynajęcia adresu na siedzibę firmy lub adresu do korespondencji.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok

Nasz adres możecie Państwo:

  • umieścić we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • użyć w ZUS i US,
  • może się on pojawić na Państwa pieczątkach, wizytówkach, materiałach promocyjnych i korespondencji.

Leave A Comment